• hukuk@fsm.edu.tr

Mazeret Sınavları Hk.


Mazeret Sınavları

Ön Lisans - Lisans Yönetmeliği

MADDE 27 – (4)  Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim elemanınca belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Sınava girdikten sonra rahatsızlanan ve rapor alan öğrenci aynı gün içerisinde ikinci sınavına katılması durumunda rapor saati dikkate alınır. Rapor saatinden önce girilen sınavlar geçerli sayılır. Dönem sonu/yılsonu, bütünleme ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

NOT: Fakültemiz öğrencileri tarafından vize mazeret sınavları için getirilecek sağlık raporlarının bir uzman hekim tarafından verilmiş olmasının ve asgari 3 gün istirahatinin içermesinin, bu koşulları taşımayan sağlık raporlarının mazeret için geçerli sayılmamasının uygun olduğuna Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.