Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yaz Öğretimi
Duyuru Arşivi
Yaz Öğretimi

YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA

 • Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak öğrencinin isteğine bağlı olup, zorunlu değildir.
 • Yaz okuluna kesin kayıtlar 07-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Bir dersin açılabilmesi için o derse en az on (10) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler, fakülte ve meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir ve en geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarını izleyen hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
 • Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10’dan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmaması kararını, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu verir.

YAZ ÖĞRETİMİ ESASLARI

           Ders Seçimleri:

 • Güz ya da bahar yarıyıllarında çeşitli nedenlerden dolayı bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız olmuş (FF, FD veya DZ) ya da ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulunda ders/dersleri alabilirler.
 • Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey geçişle üniversitemize kayıt yaptıran veya çift anadal/yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitimleri sırasında önceki yarıyıllarda alamadıkları dersleri veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde alabilirler.
 • Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
 • Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
 • Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
 • Yaz okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz Okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.

      Öğrenim Süresi:

 • Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dâhildir.
 • Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
   

Not İşlemleri:

 • Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.

       **Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Devamsızlıklar Hakkında:

 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.
 • Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

           Farklı Üniversitelerden Ders Alma:

 • Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi uyarısınca hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının senato tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci kayıt olduğu yılda, kendi programının taban puanından daha yüksek bir puana sahip üniversite programlarından yaz öğretimi dersi alması gerekir.

     Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okulu Öğrenimi Almak İsteyen Öğrenciler;

1.Bağlı olduğu fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.

2.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden temin edeceği başvuru formu ile birlikte, diğer yaz öğretimine katılmak istediği ilgili Yükseköğretim kurumunun ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekmektedir.

3.Başvuru Formu, Program Başkanlığının onay vermesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir. Öğrenci ile ilgili hazırlanan Yaz Okulu izin yazısı başvuruda bulunulan diğer üniversitelere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üst yazı olarak gönderilir.

4.Yaz okulu öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.

Özel Öğrenci:

      Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

 • Öğrencilerin, öğretimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak yaz öğretimini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir.
 • Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla 15 (onbeş) AKTS’yi geçemez.
 • FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saatini, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep edilmesi halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

      Üniversitemiz öğrencisi olmayanlar dilekçe ve gerekli belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 

         Gerekli Belgeler:

 1. Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi               
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Üniversite İzin Yazısı
 4. Yaz Okulu Kayıt Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız.)  

YAZ OKULU ÜCRETLERİ

 • Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin AKTS yüküne göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kesin kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.
 • Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
 • Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
 • Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
 • Başvurulan dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

      *Ders seçimleri ve ücretlendirme işlemlerinde AKTS değeri dikkate alınmaktadır.

       

      2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri için tıklayınız.

 

 Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi