Anasayfa  |   İletişim  | EN
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk % 100 Burslu
Hukuk % 50 Burslu
Hukuk % 25 Burslu
Hukuk
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yaz Okulu Açılan Dersler
Duyuru Arşivi
Yaz Okulu Açılan Dersler

YAZ OKULU

MADDE 33 - (1) Üniversitede Güz ve Bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu da açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç yedi haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için o dersin normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte birimlerin teklifi doğrultusunda Senatoca belirlenir.

Diğer üniversitelerden ders alma

 

MADDE 34 - (1) Öğrenciler dönem içindeki başarısız oldukları derslerin yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin yaz okullarından da ders alabilirler.Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

  • Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.

Üniversitemizin Ön Lisan-  Lisans yönetmeliği Madde 34 gereğince üniversitemiz tarafından açılmayan dersleri Diğer Devlet Üniversitelerinden almak isteyen öğrencilerimizin başvuru formu ile birlikte, diğer yaz öğretimine katılmak istediği ilgili Yükseköğretim kurumunun ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekmektedir.

Dilekçe örneğine otomasyon sisteminden ulaşabilirsiniz.

 

 

HUKUK FAKULTESİ YAZ OKULU

S/N

YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER

Öğretim Üyesi

1

HUK103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

Yrd.Doç.Dr. Ali DEMİRBAŞ

2

HUK 104 AİLE HUKUKU

 Yrd.Doç.Dr. Kazım Ali SONAT

3

HUK102 TÜRK ANAYASA HUKUKU

Yrd.Doç.Dr. SİNAN KILIÇOĞLU

4

HUK107 Hukuk Sosyolojisi

Yrd.Doç.Dr.İsmail KILLIOĞLU

5

HUK108 Hukuk Felsefesi

Yrd.Doç.Dr.İsmail KILLIOĞLU

YAZ ÖĞRETİMİ ESASLARI  

Ders Seçimleri:

  • Güz ya da bahar yarıyıllarında çeşitli nedenlerden dolayı bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız olmuş (FF, FD veya DZ) ya da ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulunda ders/dersleri alabilirler.
  • Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey geçişle üniversitemize kayıt yaptıran veya çift anadal/yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitimleri sırasında önceki yarıyıllarda alamadıkları dersleri veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde alabilirler.
  • Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.
  • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
  • Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
  • Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

Yaz okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz Okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi