Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Uluslararası Kamu - Pratik Çalışma
Duyuru Arşivi
Uluslararası Kamu - Pratik Çalışma

11.11.2015

ULUSLARARASI KAMU HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI (1)

 

OLAY (1)

(A) ve (B) devletleri arasında sınır uyuşmazlığı bulunmaktadır. (C) devleti sorunu çözmek için her iki devletin dışişleri bakanlarını bir araya getirmiş ve tarafları uzlaştırmıştır. Taraflar karşılıklı olarak belirlenen sınırlara uyacaklarını kabul etmişlerdir. Bu görüşme notları da her iki tarafça imzalanmıştır. (A) devleti bu görüşme notunun bağlayıcı bir sözleşme olduğunu iddia ederek (B) devletinin buna uymadığı gerekçesiyle uluslararası adalet divanına başvurmuştur. (B) devleti ise bu görüşme notları uluslararası hukukta bağlayıcı olmayan bir belge olduğunu iddia etmiştir.

Söz konusu görüşme notlarının Uluslararası Hukukta bağlayıcı olup olmadığını değerlendiriniz!

 

OLAY (2)

(A) ve (B) devlet başkanları iki devlet arasındaki dostça ilişkileri geliştirmek için bir araya gelmişlerdir. Gerçekleşen görüşmelerin sonunda iki devlet arasındaki ilişkileri ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi alanlarda daha ileri taşımak için yakın zamanda gümrük kapılarının kaldırılacağı açıklanmıştır. Ancak (A) devleti bu açıklamaya uymamıştır. Ayrıca (A) devleti bu açıklamanın bağlayıcı olmadığını ve sadece iki devletin aralarındaki gümrük kapılarını kaldırma niyetinde olduklarını gösterdiğini iddia etmiştir.

Söz konusu açıklamanın Uluslararası hukuk çerçevesinde bağlayıcı olup olmadığını değerlendiriniz! 


ULUSLARARASI KAMU HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI (2)

11.11.2015

OLAY : (S) devleti uzun süren bir iç savaşın içinde olup bu karışıklıkta ülkenin güneyinde etkin kontrolü ele geçiren (SS) lideri bölgesel bir idare kurduğunu ilan etmiştir.

            (SS) idaresi, petrol vechinden çok zengin toprakları elinde bulundurduğundan (A) devleti (SS) ile 100 yıl süreli bir petrol mukavelesi akdetmiştir. Bu kapsamda ASOC isimli şirket petrol imtiyazlarını kullanmak üzere faaliyete başlamıştır.

            Bunun üzerine (S) devletinin merkezi hükümet lideri, (A) ile (SS) arasındaki mukavelenin uluslararası hukuk bakımından bir anlamı olamayacağını ilan etmiştir.

             (A) devleti bu beyanat üzerine merkezi hükümetle de aynı mukavelenameyi imzalamış ve yürürlüğe sokmuştur. Fakat bunun karşılığında (S) nin (M) devletiyle problemli bulunan sınır hattının bir sınır mukavelenamesiyle belirlenmesini istemiştir. (S) ise bu isteği kabul ederek (M) ile olan sınırını yeniden çizen bir mukavelenameye imza atmış ve taraflar bunu yürürlüğe sokmuşlardır. Ancak (M) devleti sınır andlaşmasının bazı hükümlerine ihtirazi kayıt koymak istemiş ve bunu görüşmelerse şifahi olarak ileri sürmüştür.

Ancak kısa süre sonra (S) devleti lideri yapılan andlaşmaların kendilerini bağlayamayacağını çeşitli vesilelerle ilan etmeye aşlamıştır.

            (i) (S) devleti. lideri, yapılan petrol mukavelesinde kendilerine ASOC’un toplam cirosundan sadece % 20 kâr verilmesinin ve işlenmiş petrolün de kendilerine piyasa fiyatından (dünya ile aynı fiyattan) satılmasının adil olmadığını ve bu sebeple andlaşmayı tek taraflı olarak askıya aldıklarını açıklamıştır.

            (ii)   (S) devleti lideri, sınır mukavelesi görüşmelerinde arabuluculuk yapan (A) devletinin kendilerini gerçeğe mugayir bir harita kullanarak kendilerini kandırdıklarını ayrıca görüşmeye göderilen murahhasın da para vaadedilerek karşı tarafa hizmet ettiğinin anlaşıldığını ilan etmiştir.

            (iii)   (S) devleti ayrıca, yapılan sınır mukavelesinde sadece 10 milyon nüfusa sahip olan (M) devletine çok zengin petrol barındıran topraklar kalması buna karşılık (S) devletinin nüfusunun çok daha fazla olmasına rağmen kendilerine petrol bakımından elverişli toprakların kalmadığını ileri sürerek mukavelenin adilane olmadığını da ileri sürmüş ve tadilini talep etmiştir.

 

SORULAR

1) (SS) idaresinin (A) devletiyle petrol mukavelesi akdetmesini ve (S) devletinin merkezi hükümet lideri, (A) ile (SS) arasındaki mukavelenin uluslararası hukuk bakımından bir anlamı olamayacağını ilan edişini milletlerarası andlaşmalar hukuku bilgileriniz çerçevesinde değerlendiriniz[1].

2) (M) devletinin sınır andlaşmasının bazı hükümlerine koyduğu ihtirazi kayıtlar hangi şartların varlığı halinde geçerli olur?

3) (S) devleti. liderinin (i) nolu iddialarını milletlerarası hukuk bilgileriniz çerçevesinde değerlendiriniz.

4) (S) devleti. liderinin (ii) nolu iddialarını milletlerarası hukuk bilgileriniz çerçevesinde değerlendiriniz.

5) (S) devleti. liderinin (iii) nolu iddialarını milletlerarası hukuk bilgileriniz çerçevesinde değerlendiriniz.

 

[1] tarafların uluslararası hukuk kişisi olması elzem
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi