Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Mazeret Sınavları hk.
Duyuru Arşivi
Mazeret Sınavları hk.

Mazeret Sınavları

MADDE 28 – (4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

NOT: Fakültemiz öğrencileri tarafından vize mazeret sınavları için getirilecek sağlık raporlarının bir uzman hekim tarafından verilmiş olmasının ve asgari 3 gün istirahatinin içermesinin, bu koşulları taşımayan sağlık raporlarının mazeret için geçerli sayılmamasının uygun olduğuna Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi