Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | İdare Hukuku II - Final Cevap Anahtarı
Duyuru Arşivi
İdare Hukuku II - Final Cevap Anahtarı

 

CEVAP ANAHTARI

   1. (a)  (b)  (c)  (d) 

   2. (a)  (b)  (c)  (d) 

   3. (a)  (b)  (c)  (d

   4. (a)  (b)  (c)  (d) 

   5. (a)  (b)  (c)  (d) 

  6. (a)  (b)  (c)  (d

  7. (a)  (b)  (c)  (d) 

  8. (a)  (b)  (c)  (d) 

  9. (a)  (b)  (c)  (d

10. (a)  (b)  (c)  (d) 

11. (a)  (b)  (c)  (d) 

12. (a)  (b)  (c)  (d) 

13. (a)  (b)  (c)  (d) 

14. (a)  (b)  (c)  (d) 

15. (a)  (b)  (c)  (d

 16. (a)  (b)  (c)  (d) 

 17. (a)  (b)  (c)  (d) 

 18. (a)  (b)  (c)  (d) 

 19. (a)  (b)  (c)  (d

 20. (a)  (b)  (c)  (d) 

SORULAR

OLAY                      1:

(A), Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar üzerine jandarma sınır karakolu yapılmak amacıyla Urfa’daki arazisine zorla el konulduğu iddiasıyla 03.03.2014’te Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) söz konusu kararın iptali ve uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır. AYİM, açılan bu davada idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ve bu karar 25.04.2014’te kesinleşmiştir.

1. (A) 25.04.2014 tarihinden itibaren görevli ve yetkili idari yargı yerinde kaç gün içinde dava açmalıdır? a) 7 b) 15 c) 30 d) 60

2. Adana’da ikamet eden (A) görevsizlik kararının kesinleşmesi üzerine Urfa İdare Mahkemesi’nde dava açmayı düşünmektedir. Dava dilekçesini hangisine veremez? a) Adana İdare Mahkemesi b) Adana Asliye Hukuk Mahkemesi c) Beypazarı Asliye Hukuk Mahkemesi d) Antalya İdare Mahkemesi

3. AYİM’in görevsizlik kararı üzerine (A)’nın Urfa İdare Mahkemesi’nde açtığı davada dava harcını eksik yatırdığı için (A)’ya iki defa harcın tamamlanması için tebligat yapılmasına rağmen (A) harcı tamamlamamıştır. Mahkeme hangi kararı vermelidir? a) Davanın reddi b) Dilekçenin reddi c) Dosyanın işlemden kaldırılması d) Davanın açılmamış sayılması

4. AYİM’in görevsizlik kararı üzerine (A)’nın Urfa İdare Mahkemesi’nde açtığı dava devam ederken posta ücretlerinde artma olması nedeniyle posta ücretinin tamamlanması için (A)’ya iki defa tebligat yapılmasına rağmen (A) posta ücretini tamamlamamıştır. Mahkeme hangi kararı vermelidir? a) Davanın reddi b) Dilekçenin reddi c) Dosyanın işlemden kaldırılması d) Davanın açılmamış sayılması

5. AYİM’in görevsizlik kararı üzerine (A)’nın Urfa İdare Mahkemesi’nde açtığı davada Mahkeme yaptığı ilk incelemede (A)’nın arazisinin bir kısmının da Gaziantep il sınırları içinde kalması nedeniyle görevli ve yetkili olmadığını düşünmektedir. Mahkeme hangi kararı vermelidir? a) Davanın görev bakımından reddedilerek dosyanın Danıştay’a gönderilmesi b) Davanın yetki bakımından reddedilerek dosyanın Gaziantep İdare Mahkemesine gönderilmesi c) Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemesi için dosyanın Urfa Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi d) Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi

OLAY                      2:

Karayolları 1. Bölge (İstanbul) Müdürü olarak görev yapan (A), Genel Müdürün oluru ile 14. Bölge (Bursa) Müdürlüğüne atanmıştır. Bursa’da göreve başlayan (A) hakkında İstanbul’da görevli olduğu dönemde yapılan ihalelerle ilgili olarak başlatılan ceza kovuşturması nedeniyle Genel Müdür tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir.

6. (A) Bursa’ya atama işlemine karşı hangi mahkemede iptal davası açabilir? a) Sadece İstanbul İdare Mahkemesinde b) Sadece Ankara İdare Mahkemesinde c) Sadece Bursa İdare Mahkemesinde d) İstanbul ya da Bursa İdare Mahkemesinde

7. (A) görevden uzaklaştırma işlemine karşı hangi mahkemede iptal davası açabilir? a) Sadece İstanbul İdare Mahkemesinde b) Sadece Ankara İdare Mahkemesinde c) Sadece Bursa İdare Mahkemesinde d) İstanbul ya da Bursa İdare Mahkemesinde

8. (A) görevden uzaklaştırma işlemine karşı açacağı iptal davası dilekçesini hangisine veremez? a) Danıştay b) Erzurum İdare Mahkemesi c) Ayaş Asliye Hukuk Mahkemesi d) Sakarya Vergi Mahkemesi

9. (A) Bursa’ya atanması işleminin iptali için açacağı iptal davasında hangisini davalı olarak göstermelidir? a) Karayolları 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğü b) Karayolları 14. Bölge (Bursa) Müdürlüğü c) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı d) Karayolları Genel Müdürlüğü

10. (A)’nın Bursa’ya atanma işlemine karşı eşi (B) iptal davası açarsa mahkeme nasıl bir karar verir? a) Dilekçenin iptaline b) Davanın süreaşımından reddine c) Davanın ehliyetten reddine d) İşlemin iptaline

OLAY                      3:

Ankara’da ikamet eden ve bir iş seyahati nedeniyle kendi aracı ile Ankara’dan Adana’ya giden (A)’nın aracının, Adana girişinde yapılan egzoz gazı denetiminde, mevzuatta belirlenen standarta aykırı emisyona neden olduğu gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından (A)’ya 2.000 TL idari para cezası verilmiş ve –Çevre Kanunu’nda bu konuda hüküm olmamasına rağmen– arabasına el konulmuştur. (İlgili mevzuat: 2872 Çevre Kanunu m. 25/2: “İdarî yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir”).

11. (A)’nın idari para cezasını dava konusu etmek istemesi halinde uyuşmazlık hangisi tarafından çözümlenir? a) Adana Sulh Ceza Mahkemesi b) Adana İdare Mahkemesi c) Adana Vergi Mahkemesi d) Adana Bölge İdare Mahkemesi

12. (A) el koymanın iptali için açacağı davada dava dilekçesini hangisine veremez? a) Adana Vergi Mahkemesi b) Antalya İdare Mahkemesi c) Ankara Vergi Mahkemesi d) Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesi

13. (A)’nın işlerini yürütmesi için genel vekâletname verdiği (B), idari para cezası ve el koyma işleminin iptali talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştır. Mahkeme ilk inceleme sonunda hangi kararı vermelidir? a) Davanın görev bakımından reddi b) Davanın yetki bakımından reddedilerek dosyanın yetkili idare mahkemesine gönderilmesi c) Davanın bizzat (A) ya da avukat vekili tarafından açılmak üzere dilekçenin reddi d) Davanın ehliyet noktasından reddi

14. 2872 sayılı Çevre Kanunu madde 25/2 hükmü kapsamında idare mahkemesi ile ilgili hangi ifade doğrudur? a) Genel görevli mahkemedir b)  Genel yetkili mahkemedir c) Özel görevli mahkemedir d) Özel yetkili mahkemedir

15. El koyma işlemi hangi unsur bakımından hukuka aykırıdır? a) Yetki b) Şekil c) Sebep d) Konu

DİĞER SORULAR             :

16. Dava dilekçesinin havale edilip harç ve posta ücretleri alındıktan sonra kaydedildiği defter hangisidir? a) Mahkeme defteri b) Esas defteri c) Kayıt defteri d) Gelen evrak defteri

17. İptal davalarında menfaat ihlali için hangisi aranmaz? a) Kamusal menfaat b) Kişisel menfaat c) Aktüel menfaat d) Meşru menfaat

18. Hangisi idari yargının özelliklerinden değildir? a) Yazılı yargılama b) Basit yargılama c) Evrak üzerinden inceleme d) Re’sen araştırma

19. Hangisi Danıştay’da bulunmaz? a) Tetkik hâkimi b) Savcı c) Üye d) Raportör

20. İdari merci tecavüzü için hangisi doğrudur? a) Zorunlu idari başvurunun bulunduğu durumlarda başvuruda bulunmadan dava açılmasıdır b) Bir idari merciin başka bir idari merciin yetkisine tecavüz etmesidir c) Dava açmadan önce davacının yanlış bir idari mercie başvurmasıdır d) Davacının yanlış idareye karşı dava açmasıdır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi