Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | İdare Hukuku II - Bütünleme Cevap Anahtarı
Duyuru Arşivi
İdare Hukuku II - Bütünleme Cevap Anahtarı

 

CEVAP ANAHTARI

   1. (a)  (b)  (c)  (d) 

   2. (a)  (b)  (c)  (d) 

   3. (a)  (b)  (c)  (d) 

   4. (a)  (b)  (c)  (d) 

   5. (a)  (b)  (c)  (d) 

  6. (a)  (b)  (c)  (d) 

  7. (a)  (b)  (c)  (d) 

  8. (a)  (b)  (c)  (d) 

  9. (a)  (b)  (c)  (d) 

10. (a)  (b)  (c)  (d) 

11. (a)  (b)  (c)  (d) 

12. (a)  (b)  (c)  (d) 

13. (a)  (b)  (c)  (d) 

14. (a)  (b)  (c)  (d) 

15. (a)  (b)  (c)  (d) 

 16. (a)  (b)  (c)  (d) 

 17. (a)  (b)  (c)  (d) 

 18. (a)  (b)  (c)  (d) 

 19. (a)  (b)  (c)  (d)  

 20. (a)  (b)  (c)  (d) 

SORULAR

OLAY                       :

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevli personel için görevde yükselme yazılı sınavının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); sözlü sınavın da Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Kurulunca yapılmasına karar vermiş Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 10.12.2014 te Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilmiştir. ÖSYM tarafından, yapılan sınav sonucu başarısız olduğu İstanbul Üsküdar Müftülüğünde görevli (Ü)’ye 03.03.2015 de yazılı olarak bildirilmiştir. Sınavda başarılı olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sözlü sınava çağırılmış; Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Kurulu tarafından 05.05.2015 te yapılan sözlü sınav sonuçları aynı gün sınav merkezinde ilan edilerek adaylara duyurulmuştur. Çorum Sungurlu Müftülüğünde görevli (S) de sözlü sınavda başarısız olmuştur. Sınav için başvuruda bulunmayan Niğde İl Müftülüğünde görevli (N), Yönetmelikte sınavın ÖSYM’ye yaptırılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesi ile sınav ilanının iptali için dava açmıştır.

 

1. (Ü), yazılı sınav sonucunun iptali için hangi mahkemede dava açmalıdır? a) İstanbul İdare Mahkemesi b) Ankara İdare Mahkemesi c) İstanbul ya da Ankara İdare Mahkemesi d) Danıştay

2. (Ü), yazılı sınav sonucunun iptali için hangi tarihe kadar dava açmalıdır? a) 13.03.2015 b) 18.03.2015 c) 02.04.2015 d) 02.05.2015

3. (Ü)’nün açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Hangi ifade doğrudur? a) Yedi gün içinde itiraz edebilir b) İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir c) Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir d) İtiraz edemez

4. (Ü)’nün açtığı dava, mahkeme tarafından reddedilmiştir. (Ü) hangi mahkemede hangi kanun yoluna başvurabilir? a) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi – İtiraz b) Ankara Bölge İdare Mahkemesi – İtiraz c) Danıştay– Temyiz d) Danıştay– İtiraz

5. (Ü)’nün kanun yolu başvuru dilekçesine Diyanet İşleri Başkanlığı kaç gün içinde cevap vermelidir? a) 5 b) 15 c) 30 d) 60

6. Dava devam ederken (Ü) hayatını kaybetmiştir. Mahkeme hangi kararı vermelidir? a) Davanın reddi b) Dosyanın işlemden kaldırılması c) Dilekçenin iptali d) Davanın açılmamış sayılması

7. (S) sözlü sınavın iptali nerede dava açmalıdır? a) Çorum İdare Mahkemesi b) Ankara İdare Mahkemesi c) Çorum ya da Ankara İdare Mahkemesi d) Danıştay

8. (S), sınavın sonucunun iptali için hangi tarihe kadar dava açmalıdır? a) 15.05.2015 b) 20.05.2015 c) 04.06.2015 d) 04.07.2015

9. (S) dava dilekçesini hangisine veremez? a) Çorum İdare Mahkemesi b) Ankara İdare Mahkemesi c) Sungurlu Asliye Hukuk Mahkemesi d) Danıştay

10. (S)’nin açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Hangi ifade doğrudur? a) Yedi gün içinde itiraz edebilir b) Çorum Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir c) Ankara İdare Mahkemesine itiraz edebilir d) İtiraz edemez

11. (S)’nin açtığı dava, mahkeme tarafından reddedilmiştir. (S) hangi mahkemede hangi kanun yoluna başvurabilir? a) Çorum Bölge İdare Mahkemesi – İtiraz b) Ankara Bölge İdare Mahkemesi – İtiraz c) Danıştay– Temyiz d) Danıştay– İtiraz

12. (S)’nin kanun yolu başvuru dilekçesine Diyanet İşleri Başkanlığı kaç gün içinde cevap vermelidir? a) 5 b) 15 c) 30 d) 60

13. (S)’nin açtığı davada mahkeme, (S) nin Sınav Kurulu Başkanı ile daha önce yaşadığı kişisel sorun nedeniyle başarısız sayıldığını tespit etmiştir. İşlem hangi unsur bakımından iptal edilmelidir? a) Yetki b) Şekil c) Konu d) Amaç

14. (N) iptal davasını nerede açmalıdır? a) Niğde İdare Mahkemesi b) Ankara İdare Mahkemesi c) Niğde ya da Ankara İdare Mahkemesi d) Danıştay

15. (N), ilanın iptali için hangi tarihe kadar dava açmalıdır? a) 20.12.2014 b) 25.12.2014 c) 09.01.2015 d) 08.02.2015

16. Mahkeme (N) nin iddiasını haklı bulmuştur. İşlemi hangi unsur bakımından iptal etmelidir? a) Yetki b) Şekil c) Konu d) Amaç

17. (N) nin açtığı davada Mahkeme tarafından verilen iptal kararı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvurulması üzerine hangi kanun yolu merciince incelenecektir? a) Kararı veren mahkeme b) Bölge İdare Mahkemesi c) Danıştay ilgili Dairesi d) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

18. (N) nin açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kanun yolu başvurusunda başvuru harcının eksik yatırıldığı tespit edilmiştir. Yetkili mercii tarafından eksik harcın tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na kaç günlük süre verilmelidir? a) 5 b) 15 c) 30 d) 60

19. Diyanet İşleri Başkanlığı temyiz yolu başvurusunda mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasını da talep etmiş ancak kanun yolu merciince bu talep reddedilmiştir. Hangisi doğrudur? a) Karara karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir b) Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir c) Danıştay Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebilir d) İtiraz edilemez

20. Ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür? ? a) 60 b) 45 c) 30 d) 15

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi