Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Veri Tabanları Hakkında Önemli Bilgilendirme
Duyuru Arşivi
Veri Tabanları Hakkında Önemli Bilgilendirme
Kıymetli Öğrenciler, 
 
Covid-19 salgını nedeniyle ders kaynaklarına ulaşmak konusunda yaşanan birtakım güçlüklerin aşılması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birtakım hizmetler sunmaktadır. Üniversitemizin sunduğu imkânları hatırlatmak gereği hâsıl olmuştur. Üniversitemiz kütüphanesinin üye olduğu veritabanları başta olmak üzere birçok elektronik kaynak sayesinde hukuk alanındaki eserlere ve yargı içtihatlarına ulaşmak mümkündür. Üniversitemizin üye olduğu veritabanlarına http://kutuphane.fsm.edu.tr/THY-Kutuphanesi-Hizmetler--Uzaktan-Erisim- linkindeki adımlar izlenerek erişilebilir. 
Bunlardan özellikle hukuk müfredatı bakımından faydalı olabilecekleri hatırlatmak isteriz;
 
1-Turcademy. Üniversitemizin üyesi olduğu bu veritabanı sayesinde hukuk alanındaki birçok temel esere ve monografiye elektronik ortamda ulaşmak mümkündür.  https://www.turcademy.com/tr 
 
2- Legal Online. Üniversitemizin üye olduğu bu veritabanında yer alan elektronik kütüphane sayesinde hukuk alanında yazılmış kitaplara ve makalelere erişmek mümkündür. https://legal.com.tr/kitaplik
 
3- Lexpera. Üniversitemizin üye olduğu bu veritabanı sayesinde yargı içtihatlarına ulaşılabileceği gibi literatür taraması yapılabilir. Bununla birlikte kitap, makale gibi bazı kaynaklara doğrudan erişim de mümkündür. http://www.lexpera.com.tr/Index.aspx
 
4- https://www.mevzuat.gov.tr/ Bu site sayesinde güncel mevzuata ulaşmak mümkündür. 
 
5- Ulusal Tez Merkezi. Bu veritabanı sayesinde hukuk alanı dahil olmak üzere ülkemizde gerçekleştirilen tüm yüksek lisans ve doktora tezlerine doğrudan ulaşmak mümkündür. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 
6- Yargıtay Kararları Arama. Bu veritabanı sayesinde güncel Yargıtay kararlarına ulaşmak mümkündür. https://karararama.yargitay.gov.tr/
 
7- Kazançı İçtihat Bankası. Bu veritabanı sayesinde yüksek mahkeme içtihatlarına ulaşmak mümkündür. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html
 
8- Dergipark. Tübitak Ulakbim çatısı altında Türkiye'de yayınlanan birçok akademik dergiye bu oluşum üzerinden ulaşmak mümkündür. http://dergipark.org.tr/tr/
 
9- Üniversitemizin yayınlamış olduğu, hukuk alanındaki makaleleri de içeren FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'ne http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/58 linkinden ulaşmak mümkündür. 
 
10- Ankara Üniversitesi Dergi Veritabanı. Bu veritabanı sayesinde hukuk kitaplarından bazılarının taranmış haline ve AÜHFD sayılarına ulaşmak mümkündür. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/
 
11- Hukuk Kaynakları Bibliyografyası. Üniversitemizin üye olduğu bu veritabanı sayesinde araştırmış olduğunuz konu hakkında ortaya konulan eserleri öğrenmek mümkündür. http://www.hukukkaynaklari.com/index.php?/index/ara 
 
12- HukukTürk. Üniversitemizin üye olduğu bu veritabanı sayesinde mevzuata ve bununla ilgili yargı içtihatlarına ulaşmak mümkündür. http://www.hukukturk.com/
 
13-İstanbul Üniversitesi E-Dergi Sistemi. Bu sistem üzerinden hukuk alanındaki makalelerin yayınlandığı birçok dergiye ulaşmak mümkündür. http://yayinlar.istanbul.edu.tr/
 
Bu veritabanlarının çalışmalarınıza fayda sağlamasını temenni ederiz.
 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk FakültesiKurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi