Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Borçlar Hukuku Genel Hükümler II - Vize Cevap Anahtarı
Duyuru Arşivi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II - Vize Cevap Anahtarı

09.04.2015

OLAY I

Bay M, antika radyosunu, elektronik eşya tamircisi ve satıcısı Bay T’ye, tamir etmesi için bırakır. Bir müddet sonra Bay M, aynı radyoyu Bay K’ye satar. Yapılan satım sözleşmesine göre Bay M, radyoyu tamirciden teslim alacağı 20.02.2013’te Bay K’ye teslim edecektir. 22.02.2013 tarihinde radyo teslim edilmeyince, Bay K, Bay M’ye artık sözleşmeden döndüğünü ihbar eder ve zararının tazminini talep eder. Daha sonra yapılan araştırmada, radyonun, 10.02.2013 tarihinde Bay T tarafından Bay Ü’ye satılmış ve teslim edilmiş olduğu, Bay Ü’nün de bu radyoyu İngiltere’de bir antika müzesine hediye ettiği anlaşılmıştır.

SORU 1-  Radyonun teslim edilmemesi üzerine Bay K’nın ileri sürdüğü talebin hukukî temelinin ne olduğunu; bu çerçevede sözleşmeden dönüp zararının tazminini talep ettiğini beyan etmesinin ne anlam ifade ettiğini kısaca açıklayınız. (30 puan)

Cevap:

Bay M, 20.02.2013 tarihinde teslim borcunu yerine getirmeli iken, belirtilen tarihte ifasını gerçekleştirememiştir. İfada gecikmeye ilişkin olan borca aykırılık halin “borçlu temerrüdü”dür. Olayda Bay K, borçlu temerrüdü esasına dayanmaktadır.

Borçlu temerrüdü uyarınca sözleşmeden dönülünce sözleşme geriye etkili bir şekilde sona erer. Dönme tek taraflı irade beyanı ile etki eder. Zira bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılması anlamına gelir. Sözleşme ilişkisi geriye etkili olarak sona erdiğinden Bay K’nın talep ettiği zarar olumsuz (menfi) zarardır. Menfi zarar, sözleşmenin varlığına duyulan güven nedeniyle uğranılan zarardır. Bir başka ifadeyle sözleşme hiç olmasaydı uğranılmayacak olunan zarardır.

SORU 2- Bay K’nın başvurduğu hukuki imkânın koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtiniz. Bu imkânın koşullarının gerçekleştiği kanaatindeyseniz, bunun somut olayda sonuçlarının ne olacağını; gerçekleşmediği kanaatindeyseniz, Bay K’ya hangi hukuki imkâna başvurmasını tavsiye edeceğinizi gerekçeli bir şekilde açıklayınız. (30 Puan)

Cevap:

Borçlu temerrüdünün koşullarının gerçekleştiği kanaati için: Borçlu temerrüdü için ifası mümkün olan borcun ifa günü gelmiş olmasına ve alacaklının ihtarına rağmen ifa edilmemesidir. Her ne kadar borçluya ihtar çekilmesi borçlu temerrüdü için şartsa da bazı hallerde ihtara gerek bulunmamaktadır. Somut olayda da belirli vade olduğundan ihtara gerek bulunmaz.

Olayda esasında ifa imkânsızlığı bulunmaktadır. Zira borçlunun antika radyonun mülkiyetini devretmesi imkanı kalmamıştır. Sonraki imkansızlık sübjektif olsa da sonuç doğurabilmektedir. İfa imkansızlığı kusurlu ise alacaklının tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Somut olayda Bay K’nın bu çerçevede zararlarının tazminini talep etme imkanı olabilecektir.

OLAY II:

Bay S, Bay A’ya 3.000 TL. karşılığında bir tablo satar. A, ayrıca Bay S’den belli bir müddet boyunca tablo ile ilgili temizlik malzemesi almayı taahhüt eder. Bay A, yanına 3.000 TL. alır ve tablonun parasını ödemek istediğini belirterek tablonun kendisine teslim edilmesini ister. Buna karşılık Bay S, A’nın henüz kendisine taahhüt ettiği temizlik malzemelerini almaya başlamadığını ileri sürerek tabloyu teslim etmekten kaçınır. Bunun üzerine Bay A, artık tabloyu istemediğini belirterek oradan uzaklaşır.

SORU:

Bay S’nin tabloyu teslim etmekten kaçınması ne anlama gelir. Somut olayda bunun mümkün olup olmadığını değerlendiriniz. (20 puan)

Cevap:

Olayda teslimden kaçınmak, ödemezlik def’inin ileri sürülmesi anlamına gelmektedir.

Ne var ki ödemezlik def’i, sözleşmeden kaynaklanan tüm borçlar bakımından değil sadece birbirinin karşılığını teşkil eden borçlar bakımından söz konusudur. Olayda ise, temizlik malzemesinin satın alınması borcu tablonun teslimi borcunun karşılığı değildir. Bay S’nin ödemezlik def’i kullanması yerinde olmamıştır. Ancak Bay A da sırf bu sebepten sözleşme ilişkisini sona erdiremez. Daha sonra Bay S’nin tabloyu teslim etmek istemesi fakat Bay A’nın bunu teslim almaktan kaçınması halinde Bay A, alacaklı temerrüdüne düşebilecektir.

OLAY III:

Bay A, oğluna doğum günü hediyesi olarak bir şeyler almak istemiş ve bu amaçla Bay S ile anlaşmıştır. Buna göre Bay S, A’nın oğlunun doğum gününde ulaşacak şekilde, bir deri mont veya ceket gönderecektir. Bay S, daha ucuz olan deri montlarından en düşük kalitelisini seçer ve gönderir. Bunu farkeden Bay A, montu teslim almaktan kaçınır ve Bay S’ye deri ceket göndermesini ister

SORU:

Bay S’nin deri mont seçme imkânının olup olmadığını ve bunun en düşük kalitelisini seçmesinin uygun ifayı sağlayıp sağlamayacağını belirtiniz. (20 puan)

Cevap:

Bay A ile Bay S arasındaki sözleşmede Bay S’nin borcu seçimlik bir borçtur. Bu türden borçlarda aksi belirtilmemişse seçim yetkisi borçludadır. Olayda, bu imkânı Bay S’nin kullanması yerindedir.

Fakat Bay S’nin seçtiği edim çeşit borcu niteliğinde olduğundan bu konuda da orta kaliteden düşük çeşidi seçmeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yüzden Bay S’nin uygun ifasından bahsedilemez.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi