Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usulü
Haber ve Etkinlik Arşivi
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usulü

Fakültemiz ile Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nın ortaklaşa düzenlediği “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usulü” seminer programı 11 Aralık 2020 tarihinde Zoom webinar üzerinden gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Münevver Kübra Bakırcı moderatörlüğünde yürütülen seminer programında Avrupa Konseyi nezdinde eğitimci sıfatı bulunan Sakarya Barosuna kayıtlı Avukat Ümit Fırtın, panelist olarak misafir edildi. Anayasa Mahkemesi, Türk Hukuku açısından önemli bir hak arama zemini hükmündedir. Mahkeme, Kanunların, Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin, Meclis İçtüzüğü’nün şekil ve esas açısından Anayasa’ya uygunluğunu, Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil açısından denetleyebilen, Anayasa’da sayılın bazı kişileri görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayan, siyasi partilere ilişkin dava ve başvuruları değerlendiren bir yargı makamı olarak önemli görevleri yerine getirmektedir. 2010 yılında 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin üstlendiği görevlere “Bireysel Başvuru” kapsamındaki talepleri değerlendirmek görevi de eklenmiştir. Anayasa’nın 148. maddesine “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.” ifadesi eklenerek, bireysel başvuru usulü bir hak arama yolu olarak Türk Hukuk Sistemine dâhil edilmiştir. 23 Eylül 2013 tarihinden başvuruların alındığı bireysel başvuru usulü, kendine özgü bir yargılama usulüdür. Gerek hukukçular açısından gerekse de hak sahipleri açısından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun etkin şekilde kullanılması ayrı bir önem arz etmektedir. Panelistimiz Av. Ümit Fırtın, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru usulünü kişi bakımından, zaman bakımından, konu bakımından ele aldı. Anlatım sırasında sıklıkla kullanılan karar örnekleri, uyuşmazlık örnekleri ve katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanması ile süreç daha verimli değerlendirildi. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru usulü kapsamında uyuşmazlıkları inceleme usulü ve bireysel başvuru neticesinde verilen kararların hukuki sonuçları hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Değerli bilgilerin ve fikrilerin paylaşıldığı seminer programımız sonrasında Panelistimiz Av. Ümir Fırtın’a, Tema Vakfı aracılığıyla İzmir Bademli Hatıra Ormanı’nda adına dikilen fidan dikim sertifikası takdim edildi. Bu vesileyle Panelistimiz Av. Ümit Fırtın’a ve bütün katılımcılarımıza, ayrıca Düzenleme Kurulu üyemiz Arş. Gör. Dilşah Büşra Kartal’a, arka planda karınca misali süreci yürüten idari personelimize teşekkürlerimizi sunarız.  • http://hukuk.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/WhatsApp-Image-2020-12-11-at-172020-12-15-10-22-36am.282020-12-15-10-22-36am.362020-12-15-10-22-36am.jpeg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi